Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 14

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID PECHTOLD

Ontvangen 28 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4.20 wordt na «het college van burgemeester en wethouders» ingevoegd: ten minste dertien weken.

Toelichting

Met dit amendement wordt tussen het moment waarop de staat, een provincie of gemeente de Minister op de hoogte stelt van een vervreemding van een cultuurgoed of verzameling en de daadwerkelijke vervreemding, een periode van dertien weken geïntroduceerd. Deze periode is gelijk aan de termijn uit artikel 10:39, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Op die manier wordt voorkomen dat de vernietiging van een besluit tot vervreemding plaatsvindt nadat een cultuurgoed is vervreemd. Hiermee wordt eventuele problematiek omtrent teruggave voorkomen.

Pechtold