Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 12

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VEEN

Ontvangen 28 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.6, vijfde lid, wordt na «cultuurgoederen of verzamelingen» ingevoegd:, die zich in Nederland of daarbuiten bevinden,.

Toelichting

In de loop van de geschiedenis zijn Nederlandse cultuurgoederen of verzamelingen die van waarde zijn voor onze nationale identiteit over de hele wereld vervaardigd of verzeild geraakt. Deze cultuurgoederen of verzamelingen bevinden zich in vele verschillende landen buiten Nederland. In dit amendement wordt geëxpliciteerd dat de Nederlandse regering cultuurgoederen en verzamelingen die zich buiten Nederland bevinden, ook worden aanvaard als zij onbezwaard, om niet en zonder belastende voorwaarden worden overgedragen.

Van Veen