Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 11

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 19 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 4.17, onder a, wordt «het Nederlands cultuurbezit» vervangen door: het Nederlandse nationale, regionale of lokale cultuurbezit.

II

In artikel 4.18 wordt «het Nederlands cultuurbezit» vervangen door: het Nederlandse nationale, regionale of lokale cultuurbezit.

Toelichting

Er bestaat onduidelijkheid of met het begrip «Nederlands cultuurbezit» ook kunst van regionale of lokale betekenis wordt bedoeld. Om deze onduidelijkheid weg te nemen wordt in dit amendement geregeld dat bij de vervreemding van cultuurgoederen of verzamelingen in handen van de staat, provincies of gemeenten, niet alleen wordt gekeken naar het nationale belang, maar ook naar een regionaal of lokaal belang.

Dik-Faber