Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 34109 nr. 11

Gepubliceerd op 20 mei 2015 10:21

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 19 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 4.17, onder a, wordt «het Nederlands cultuurbezit» vervangen door: het Nederlandse nationale, regionale of lokale cultuurbezit.

II

In artikel 4.18 wordt «het Nederlands cultuurbezit» vervangen door: het Nederlandse nationale, regionale of lokale cultuurbezit.

Toelichting

Er bestaat onduidelijkheid of met het begrip «Nederlands cultuurbezit» ook kunst van regionale of lokale betekenis wordt bedoeld. Om deze onduidelijkheid weg te nemen wordt in dit amendement geregeld dat bij de vervreemding van cultuurgoederen of verzamelingen in handen van de staat, provincies of gemeenten, niet alleen wordt gekeken naar het nationale belang, maar ook naar een regionaal of lokaal belang.

Dik-Faber


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl