Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-06-2016 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34106-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-06-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd voorstel van wet
Dossiernummer 34106
Dossiertitel Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik
Identifier kst-34106-A
Ondernummer A
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-06-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik; Gewijzigd voorstel van wet
Type kamerstuk Voorstel van wet
Vergaderjaar 2015-2016