Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534105 nr. 13

34 105 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 29 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, vervalt in artikel 6, eerste lid, onderdeel c: kennelijk.

Toelichting

Het Huis onderzoekt alleen misstanden voor zover het maatschappelijk belang in het geding is. De grond in lid 1, onderdeel c van artikel 6 dat er reden is om geen onderzoek in te stellen vanwege onvoldoende maatschappelijk belang, is wel erg strikt geformuleerd. De indiener stelt daarom voor het woord «kennelijk» te laten vervallen, zodat er sprake is van een onvoldoende maatschappelijk belang of onvoldoende ernst van de misstand om een onderzoek in te stellen.

Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door wijziging van artikel 6, eerste lid, onderdeel c.

Bisschop