Kamerstukken in dossier 34105

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 34105, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman met een nadere toelichting op de onafhankelijkheid van het Huis voor klokkenluiders en de benoeming van de voorzitter en de leden van het Huis voor klokkenluiders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34105, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Amendement; Amendement van het lid Veldman dat regelt dat de wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het Huis gelijk is aan die van de leden van de Kiesraad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34105, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Veldman ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat de wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het Huis gelijk is aan die van de leden van de Kiesraad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34105, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat het woord kennelijk in artikel 6, lid 1, onderdeel c, vervalt, zodat er sprake is van onvoldoende maatschappelijk belang of onvoldoende ernst om een onderzoek in te stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34105, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat verduidelijkt dat er geen onderzoek wordt overgedaan dat reeds door een andere instantie is gedaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34105, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat informatie die is gegeven in het kader van een adviesaanvraag niet wordt verstrekt aan de afdeling onderzoek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34105, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Veldman ter vervanging van nr. 14 dat verduidelijkt dat er geen onderzoek wordt overgedaan dat reeds door een andere instantie is gedaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34105, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Veldman ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat informatie die is gegeven in het kader van een adviesaanvraag niet wordt verstrekt aan de afdeling onderzoek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34105, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman inzake een reactie op het gewijzigd amendement van het lid Veldman (Kamerstuk 34 105, nr. 12) en de gewijzigde amendementen van de leden Bisschop en Veldman (Kamerstuk 34 105, nrs. 16 en 17)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34105, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal