Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534104 nr. 47

34 104 Langdurige zorg

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 30 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de doorgevoerde kabinetsplannen verschillende maatregelen zijn doorgevoerd die effect hebben op de financiële situatie van mensen die zorg nodig hebben;

overwegende dat verschillende onderzoeken uitwijzen dat mensen aangeven meer geld kwijt te zijn aan zorg en dat mensen zich zorgen maken over de gevolgen voor hun financiële situatie;

verzoekt de regering, de inkomenssituatie van mensen die zorg ontvangen op basis van de Wlz en de Wmo te onderzoeken en de Kamer daar met de begroting voor 2016 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman