Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534104 nr. 37

34 104 Langdurige zorg

Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 april 2015

Hierbij bied ik u de voorlopige duiding van het eerstelijns verblijf van het Zorginstituut Nederland aan1.

Het Zorginstituut Nederland heeft verkend welke mogelijkheden de prestatie verblijf in het Besluit zorgverzekeringen (artikel 2.12 Bzv) biedt voor kort verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, dat niet is verblijf in verband met medische specialistische zorg of geriatrische revalidatiezorg of Wlz-verblijf of respijtzorg onder de Wmo.

Deze voorlopige duiding legt een basis om in overleg met partijen vorm en inhoud te geven aan het eerstelijns verblijf onder de Zorgverzekeringswet in 2016. Voor de zomer stuur ik u mijn inhoudelijke reactie op de voorlopige duiding en zal ik u uitgebreid informeren over het eerstelijns verblijf.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl