34 104 Langdurige zorg

Nr. 274 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2020

Hierbij stuur ik u de januaribrief van de NZa over de benutting van het budgettaire kader Wlz 2019 en 20201. De NZa heeft deze brief opgesteld naar aanleiding van mijn verzoek uit de definitieve kaderbrief Wlz 2020 om naast de gebruikelijke adviezen in mei en augustus, in januari reeds een eerste prognose te ontvangen over de ontwikkelingen in het Wlz-kader. De brief heeft een informerend karakter. Daarnaast doe ik zoals eerder aangekondigd onderzoek naar de oorzaken van groei in het aantal indicaties.2 De januaribrief en onderzoeksresultaten kunnen worden betrokken bij de Voorjaarsbesluitvorming. Zoals gebruikelijk wordt de Kamer begin juni geïnformeerd over de uitkomsten van de Voorjaarsnota. Via de voorlopige kaderbrief Wlz zal ik de Kamer vervolgens nader informeren over een eventuele bijstelling van het Wlz-kader voor 2020.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 765, nr. 458

Naar boven