34 104 Langdurige zorg

Nr. 270 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2019

Hierbij bied ik u het Samenvattend rapport van de NZa Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018–2019 en de bijbehorende bijlagen aan1. Mijn beleidsreactie ontvangt u begin volgend jaar.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven