Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034104 nr. 267

34 104 Langdurige zorg

Nr. 267 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2019

Met deze brief bied ik uw Kamer de uitvoeringstoets «Toegang tot de Wet langdurige zorg voor cliënten met een psychische stoornis» van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan1. Hierin heeft de NZa mij geadviseerd over de bekostiging van de zorg aan cliënten met een psychische stoornis die voldoen aan de zorginhoudelijke criteria van de Wet langdurige zorg. Dit maakt onderdeel uit van de implementatie van de wetswijziging «Toegang tot de Wlz voor cliënten met een psychische stoornis». De uitvoeringstoets is aangekondigd in de brief «Standpunt positionering behandeling in de Wlz» van 11 april 2019.2 Mijn reactie op deze uitvoeringstoets voeg ik toe aan de brief over de voortgang van het implementatietraject van de genoemde wetswijziging, welke ik u binnenkort doe toekomen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 34 104, nr. 247.