Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934104 nr. 253

34 104 Langdurige zorg

Nr. 253 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2019

Hierbij doe ik u een afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopig budgettair kader Wlz 2020 toekomen1. Deze brief is onder voorbehoud van de politieke besluitvorming over de begroting 2020 die op Prinsjesdag aan het parlement gepresenteerd wordt. De definitieve kaderbrief Wlz 2020 zal ik na Prinsjesdag uit doen.

Via bijgaande brief reageer ik tevens op het advies van de NZa over de toereikendheid van het budgettair kader Wlz in 2019. Dit advies treft u aan in de bijlagen2. Op grond van dit advies stel ik de gereserveerde herverdelingsmiddelen 2019 ad € 200 miljoen volledig beschikbaar en verhoog ik het Wlz-kader 2019 aanvullend met € 270 miljoen. Deze aanvullende ruimte wordt gedekt binnen het Uitgaven Plafond Zorg.

De NZa adviseert mij in augustus opnieuw over de toereikendheid van het Wlz-kader 2019. Op dit augustusadvies reageer ik na Prinsjesdag in de definitieve kaderbrief Wlz 2020.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl