Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934104 nr. 248

34 104 Langdurige zorg

Nr. 248 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2019

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in het kader van de versterking van haar kennis- en informatiepositie het thema «Lessen Scandinavische landen zorgtaken en langdurige zorg» gekozen. Dit thema maakt onderdeel uit van zowel de kennisagenda 2018 als de kennisagenda 2019.

De commissie heeft voor de uitwerking van dit thema onderzoeksinstituut Vilans gevraagd, mede aan de hand van een door een voorbereidingsgroep opgestelde lijst van vragen, onderzoek te doen naar de ouderen- en gehandicaptenzorg in Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen, en vergelijkingen te trekken met de situatie in Nederland.

Hierbij bied ik u het rapport «Ouderen- en gehandicaptenzorg in Scandinavië: op zoek naar bronnen voor duurzame vernieuwing» aan1.

De voorzitter van de commissie, Lodders

De griffier van de commissie, Post


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl