Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834104 nr. 232

34 104 Langdurige zorg

Nr. 232 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2018

Hierbij doe ik u een afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopig budgettair kader Wlz 2019 toekomen1. Deze brief heb ik vandaag naar de NZa gestuurd, en is dus de definitieve versie. In de brief van 26 juni 2018 (Kamerstuk 34 104, nr. 228) heb ik aan u een conceptversie van de voorlopige kaderbrief Wlz 2019 verzonden om u te informeren over het kostenonderzoek van de NZa. In deze brief staat de totstandkoming van het Wlz-kader 2019 beschreven. Tevens reageer ik op het advies van de NZa over de toereikendheid van het budgettair kader Wlz in 2018. Dit advies treft u aan in de bijlagen2.

Tevens doe ik u hierbij een afschrift toekomen van de beleidsregel die op grond van de kaderwet ZBO’s naar de NZa is gestuurd3.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl