Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734104 nr. 188

34 104 Langdurige zorg

Nr. 188 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2017

Hierbij doe ik u een afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2018 toekomen1. Via bijgaande brief reageer ik tevens op het advies van de NZa over de toereikendheid van het budgettair kader Wlz in 2017. Dit advies treft u aan in de bijlagen2.

Deze brief is onder voorbehoud van de politieke besluitvorming, die op Prinsjesdag aan u gepresenteerd wordt. Na Prinsjesdag zal ik de aanwijzing budgettair kader Wlz 2018 uit doen gaan. Daarbij hanteer ik uiteraard de voorhangprocedure bij het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit.

Zoals ik eerder heb aangegeven is de ambitie van het kabinet om de verpleegzorg te verbeteren groot. Ik heb eerder bekend gemaakt dat het kabinet besloten heeft om volgend jaar nog eens € 335 miljoen toe te voegen aan het budget bovenop de reeds beschikbare € 100 miljoen structureel voor het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg vanaf 2017. Daarmee is er in 2018 dus € 435 miljoen extra beschikbaar.

Met dit voorlopige budgettaire kader kunnen zorgkantoren en zorgaanbieders het proces voor de zorginkoop 2018 starten.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl