Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734104 nr. 186

34 104 Langdurige zorg

Nr. 186 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Fokuswonen een breed gedragen en alom gewaardeerd zorgconcept is, waardoor mensen met (soms zeer omvangrijke) beperkingen zelfstandig kunnen wonen;

van mening dat het spijtig is dat we recentelijk zes casussen hebben gezien van bewoners die vanuit de organisatie met als-danagressie te maken hebben (als jij een medewerker weigert, krijg jij urenlang geen zorg);

van mening dat als je wekelijks zo'n 35 medewerkers over de vloer krijgt, het kan gebeuren dat het met iemand niet klikt of dat iemand onvoldoende geschoold is om je te helpen bij bijvoorbeeld intieme handelingen;

van mening dat je een enkele keer iemand moet kunnen weigeren, zonder dat je bang hoeft te zijn als sanctie urenlang geen hulp te krijgen of dat dat daadwerkelijk gebeurt, zoals in de zes casussen het geval is;

spreekt uit dat als-danagressie niet thuishoort in de zorg en subiet de Fokusorganisatie uit moet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema