Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734104 nr. 162

34 104 Langdurige zorg

Nr. 162 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kinderverpleegkundigen registratie-eisen opgelegd krijgen en moeten werken op basis van minuten;

van mening dat het wantrouwen richting professionals afgelopen moet zijn en dat vertrouwd moet worden op de kundigheid en expertise van professionals bij het bieden van goede zorg;

verzoekt de regering, samen met de beroepsgroep de minutenregistratie in de intensieve kindzorg af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven