34 104 Langdurige zorg

Nr. 113 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORDEWIND

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jongeren met een beperking tussen de 18 en 23 jaar mogelijk met vijf verschillende stelsels te maken hebben: de Jeugdwet, passend onderwijs, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Wet langdurige zorg (Wlz);

overwegende dat jongeren met een licht verstandelijke beperking tussen de 18 en 23 volop in ontwikkeling zijn;

van mening dat jongeren niet de dupe mogen worden van onzorgvuldige

overgangen tussen de verschillende wetten;

verzoekt de regering, aanvullend onderzoek te doen naar de inhoudelijke aansluiting tussen de verschillende wetgeving waar de groep jongeren van 18 tot 23 met een beperking mee te maken heeft, waarbij het volgende wordt meegenomen:

  • het functioneren van de uitzonderingsregel in de Wlz voor tijdelijke behandelzorg met verblijf aan jongeren met een licht verstandelijke beperking;

  • inzicht in de aard en het gebruik van de doorloopregeling in de Jeugdwet;

  • de mogelijkheden binnen de Wmo voor 18-plus om zich te ontwikkelen;

  • hoe de overgang van de Jeugdwet en Passend onderwijs naar Wmo 2015, Wlz en Participatiewet in de praktijk verloopt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Voordewind

Naar boven