34 104 Langdurige zorg

Nr. 112 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S.

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bij een indicatie de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) geweigerd heeft met het argument «u bent in staat, adequaat te alarmeren en hulp af te wachten»;

van mening dat dit een te beperkte opvatting is van levenslange en levensbrede zorgbehoefte van mensen;

verzoekt de regering, de toegang tot de Wlz te verruimen en hierover zowel het CIZ als de Kamer voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten

Keijzer

Naar boven