34 091 Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN SWINKELS EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 25 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nog steeds een maatschappelijk stigma rust op het beroep sekswerk;

constaterende dat uit het onderzoek van Regioplan «Sekswerkers aan het woord» uit 2014 blijkt dat sekswerkers in de legale sector nog steeds problemen ondervinden in de omgang met diverse instanties zoals de sociale dienst, het UWV, de Belastingdienst en banken;

constaterende dat uit hetzelfde onderzoek van Regioplan blijkt dat deze situatie sinds 2006 nog steeds niet verbeterd is;

overwegende dat de sociale positie van sekswerkers versterkt kan worden door laagdrempelige toegang tot (overheids-)instanties;

verzoekt de regering, zich actief in te zetten om de omgang van instanties met sekswerkers uit de legale sector te verbeteren en de Kamer over deze aanpak voor de plenaire behandeling van de Wet regulering prostitutie te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Swinkels

Van Tongeren

Naar boven