Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34085-IX-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 34085-IX
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Identifier kst-34085-IX-2
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
Ondernummer 2
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2014-2015