34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd)

Nr. 22 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 17 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd een balans geeft tussen de mogelijkheden van vrijwillig werken op basis van een arbeidsovereenkomst en het mogelijk risico van arbeidsverdringing van bijvoorbeeld 50-plussers;

van mening dat de huidige moeilijke positie op de arbeidsmarkt van 50-plussers geen belemmering mag zijn voor het stimuleren van werken na de AOW-gerechtigde leeftijd;

verzoekt de regering, de inzet op het Actieplan 50PlusWerkt te continueren en waar nodig nieuwe impulsen te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein

Naar boven