Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2014 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34062-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Eindverslag
Dossiernummer 34062
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU
Identifier kst-34062-A
Ondernummer A
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU; Eindverslag
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2014-2015