Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534058 nr. 13

34 058 Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER

Ontvangen 25 maart 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3, tweede lid, wordt aan de eerste volzin toegevoegd:, met dien verstande dat geen kavel kan worden aangewezen die geheel of gedeeltelijk in de Nederlandse territoriale zee ligt.

II

In artikel 12 vervalt: de Nederlandse territoriale zee of.

III

In artikel 29, onder 1, onderdeel n, vervalt: of binnen de territoriale zee.

IV

Artikel 32 vervalt.

Toelichting

De indiener vindt dat onze kustlijn en het uitzicht op de zee een grote economische en culturele waarde hebben die beschermd moeten worden. Dit amendement regelt dat geen locaties voor windparken kunnen worden aangewezen binnen de Nederlandse territoriale zee (de 12-mijlszone).

Agnes Mulder