Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534035 nr. 38

34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN OUWEHAND

Voorgesteld 5 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met het leenstelsel een aanzienlijke stelselwijziging wordt doorgevoerd;

constaterende dat de effecten van de Wet studievoorschot hoger onderwijs aanzienlijk kunnen zijn;

verzoekt de regering, een ex-ante-evaluatie uit te voeren van de Wet studievoorschot hoger onderwijs, beter genaamd leenstelsel of studieschuldenstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Ouwehand