Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534035 nr. 37

34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 5 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat onbekend is wat de exacte effecten zijn van het leenstelsel;

constaterende dat de regering de effecten nauwgezet gaat volgen;

van mening dat het weinig zinvol is om effecten te meten, zonder open te staan voor aanpassingen als daartoe aanleiding is;

verzoekt de regering, aanpassingen te doen indien de effecten van het leenstelsel daartoe aanleiding geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk