Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-01-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34032-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Van Tongeren waarmee bronbescherming ook toekomt aan belangenorganisaties die misstanden aan de kaak stellen en waarmee de eis vervalt dat de bron om geheimhouding moeten hebben verzocht
Dossiernummer 34032
Dossiertitel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)
Identifier kst-34032-7
Indiener L. van Tongeren
Ondernummer 7
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-01-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren waarmee bronbescherming ook toekomt aan belangenorganisaties die misstanden aan de kaak stellen en waarmee de eis vervalt dat de bron om geheimhouding moeten hebben verzocht
Uitgiftedatum 2015-01-22
Vergaderjaar 2014-2015