Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34011-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-06-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Berndsen-Jansen over standaard een verklaring omtrent het gedrag vragen
Dossiernummer 34011
Dossiertitel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)
Identifier kst-34011-9
Indiener M.A. Berndsen-Jansen
Ondernummer 9
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-06-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod); Motie; Motie van het lid Berndsen-Jansen over standaard een verklaring omtrent het gedrag vragen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015