Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534003 nr. 10

34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen voor enorme uitvoeringslasten zorgt bij overheidsbedrijven en de Belastingdienst;

voorts overwegende dat door dit wetsvoorstel nog meer geld wordt

rondgepompt;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir