Kamerstukken in dossier 34003

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 34003, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Motie; Motie van het lid Bashir over intrekking van het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34003, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf dat een vrijstelling regelt voor activiteiten die op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden verricht door een publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk overheidslichaam, indien deze activiteiten bij de dienstafnemer zouden zijn aangemerkt als activiteiten verricht in verband met de uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid waarmee niet in concurrentie wordt getreden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 34003, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur activiteiten - verricht door publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke overheidslichamen in verband met de uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid - worden aangewezen waarvoor geen belastingplicht voor de vennootschapsbelasting zal gelden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 34003, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Brief regering; Toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg d.d. 15 december 2014 inzake het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34003, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Bijlage 1: Stroomschema binnenlandse belastingplicht en algemene objectvrijstellingen overheidsondernemingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34003, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Bijlage 2: Specifieke casusposities

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34003, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 december 2014, over Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34003, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Brief regering; Tijdelijke vrijstelling zeehavenbeheerders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34003, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit van de Europese Commissie betreffende steunmaatregel vrijstelling vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34003, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal