Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34002-40".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Bashir waarmee per 1 januari 2016 een exportheffing in in de afvalstoffenbelasting wordt ingevoerd
Dossiernummer 34002
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)
Identifier kst-34002-40
Indiener F. Bashir
Ondernummer 40
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Amendement van het lid Bashir waarmee per 1 januari 2016 een exportheffing in in de afvalstoffenbelasting wordt ingevoerd
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2014-2015