Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-XVI-89".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Bergkamp (t.v.v. 34000-XVI, nr. 71) over een analyse van knellende privacyregels
Dossiernummer 34000-XVI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015
Identifier kst-34000-XVI-89
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Indiener V.A. Bergkamp
Ondernummer 89
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Bergkamp (t.v.v. 34000-XVI, nr. 71) over een analyse van knellende privacyregels
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015