Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-XV-55".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op verzoek van het lid De Graaf om een brief inzake uitkeringstoerisme Oost-Europa (zaak Dano)
Dossiernummer 34000-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015
Identifier kst-34000-XV-55
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 55
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid De Graaf om een brief inzake uitkeringstoerisme Oost-Europa (zaak Dano)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015