Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-XV-54".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitvoering van de motie van het lid Schouten over kinderbijslag in Caribisch Nederland
Dossiernummer 34000-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015
Identifier kst-34000-XV-54
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 54
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015; Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Schouten over kinderbijslag in Caribisch Nederland
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015