34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2015

Met deze brief informeer ik u vooruitlopend op de Slotwet en het jaarverslag 2014 over twee mutaties en bijbehorende betalingen die vlak voor de jaarwisseling al in 2014 betaald zijn en niet zoals bedoeld vlak na de jaarwisseling. De mutaties en bijbehorende betalingen hebben betrekking op uitbetaling voor de salarismix 2015 van de sector MBO € 41.1 mln. en betaling aan het Commissariaat voor de Media € 142,8 mln. (respectievelijk de art 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en 15 Media). Ik heb betrokken instellingen geïnformeerd en de noodzakelijke administratieve correcties laten verrichten.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven