Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 56

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 56 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STRAUS EN YPMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 11 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet alle scholen hun jaarverslagen en de rapporten van de onderwijsinspectie op de eigen website publiceren;

overwegende dat ouders en leerlingen, als «klant van het onderwijs» de informatie uit de rapporten van de onderwijsinspectie en de jaarverslagen van de school kunnen gebruiken om een weloverwogen keus voor de school te maken;

overwegende dat scholen midden in de samenleving dienen te staan;

overwegende dat deze informatie vaak ook bij medewerkers niet bekend is;

verzoekt de regering, te zorgen dat scholen hun jaarverslagen en inspectierapporten op hun website publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Ypma