Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 50

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN BISSCHOP

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanaf het studiejaar 2015–2016 nieuwe toelatingseisen voor de pabo-opleiding worden gesteld op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek;

overwegende dat de vooropleidingen in mbo en havo onvoldoende hebben kunnen aansluiten op de nieuwe eisen en dat scholieren nog geen rekening hebben kunnen houden met de nieuwe eisen bij het kiezen van hun vakkenpakket;

verzoekt de regering, vanaf het studiejaar 2015–2016 de toetsen tijdelijk een adviserend karakter te geven en na twee jaar een selecterend karakter,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Bisschop