Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 49

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Onderwijsraad in het advies Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem adviseert om de overheid zich te laten beperken tot haar kerntaken in het onderwijsbeleid en het invoeren van nieuw beleid voldoende te onderbouwen;

overwegende dat het toetsingskader van de commissie-Dijsselbloem voorwaarden voor een zorgvuldig beleidsproces bevat, bijvoorbeeld dat overtuigend is aangetoond dat overheidsinterventie noodzakelijk is en dat er voldoende draagvlak is;

overwegende dat de Onderwijsraad de volgende drie aanbevelingen doet:

  • laat de overheid zich beperken tot de hoofdlijnen;

  • maak gebruik van nieuwe vormen van representatie, zoals schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen; en

  • maak beter gebruik van informatie uit wetenschap en onderwijsveld;

verzoekt de regering, nieuwe onderwijsvoorstellen aan het toetsingskader van de commissie-Dijsselbloem en de «Onderwijsraadtoets» te laten voldoen en dit inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Rog

Van Meenen

Bisschop