Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 46

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat publieke verantwoording van onderwijsinstellingen van groot belang is;

constaterende dat er reeds een succesvol model is voor zulke verantwoording in het primair en voortgezet onderwijs, namelijk «Scholen op de kaart»;

verzoekt de regering, zorg te dragen voor een vergelijkbare vorm van publieke verantwoording in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen