Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 45

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onderwijsinstellingen zich over de besteding van hun middelen dienen te verantwoorden;

overwegende dat horizontale verantwoording naar personeel, ouders, leerlingen, studenten en andere direct betrokkenen en de samenleving als geheel van groot belang is;

verzoekt de regering, alle onderwijsinstellingen te verplichten hun jaarrekening en jaarverslag openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen