Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 43

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid een taak heeft om nationaal erfgoed als hagelslag en pindakaas te beschermen;

verzoekt de regering, te stoppen met betutteling van de burgers en daartoe als eerste de subsidie in te trekken van het Nationale Schoolontbijt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema