Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 41

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN WILDERS

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de islam onderscheid maakt tussen man en vrouw, homo- en heteroseksueel, gelovige en geloofsverlater en haaks staat op vrijheid en democratie;

overwegende dat de islam jihadgang stimuleert om andersdenkenden met terreur te bestrijden en te vervolgen en ons daarmee de oorlog heeft verklaard;

van mening dat ons onderwijs zich al decennia kenmerkt door deze kwalijke kanten van de islam consequent niet te benoemen;

verzoekt de regering om, in het onderwijs expliciet aandacht te besteden aan de gevaren die de islamitische ideologie met zich meebrengt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Wilders