Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 32

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN STRAUS

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat individuele docenten die bij willen dragen aan onderwijsvernieuwing onze steun verdienen;

constaterende dat hiervoor een innovatiefonds voor leerkrachten beschikbaar moet zijn dat echt aan de beroepsgroep toebehoort en waar docenten die ingeschreven staan in het lerarenregister aanspraak op kunnen maken als zij een plan hebben om het onderwijs in hun klas te verbeteren;

verzoekt de regering om, voor 2015 5 miljoen euro in te zetten voor een innovatiefonds dat ambitieuze leerkrachten die het onderwijs willen vernieuwen in staat stelt om dit te doen;

verzoekt de regering tevens om, hiervoor vanaf 2015 met structurele dekking te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Straus