Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 26

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN STRAUS EN YPMA

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat het lerarenregister in 2017 formeel wordt;

overwegende dat het register gebaat is bij breed draagvlak in de beroepsgroep;

constaterende dat een sterke beroepsgroep van leraren een voorwaarde is voor beter onderwijs;

roept de regering op, ervoor te zorgen dat het register gaat functioneren naar het voorbeeld van het register in de zorg en dat ook leraren die niet bij vakorganisaties zijn aangesloten, zich herkennen in het lerarenregister en zich eigenaar voelen van het register,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Ypma