Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 24

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN SIDERIUS

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet exact duidelijk is waar onderwijsgeld in scholen aan wordt besteed;

verzoekt de regering, in kaart te brengen welk deel van het onderwijsgeld in de scholen daadwerkelijk aan leraren wordt besteed en de Kamer hierover uiterlijk in het voorjaar van 2015 te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Siderius