Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 23

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN YPMA

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat flexibele contracten en payrolling onwenselijk zijn voor de continuïteit van het onderwijs;

verzoekt de regering, flexibele contracten en payrolling op scholen zo veel mogelijk terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Ypma