Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 17

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening zijnde dat het waardevol is wanneer Nederland naar analogie van het buitenland een centrale plek krijgt waar een totaalbeeld wordt gegeven van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog;

overwegende dat het Joods Historisch Museum, de Hollandsche Schouwburg wil vernieuwen en omvormen tot een nationaal sjoa-centrum en museum;

verzoekt de regering, in gesprek met het Joods Historisch Museum betrokkenheid te tonen en zo nodig de ambities met expertise te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Bergkamp