Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 14

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat beheerders van monumenten in het kader van het Brim eigen bijdragen moeten leveren;

overwegende dat het voor instellingen die veelal werken met vrijwilligers om de kosten te beperken lastiger is om te voldoen aan normen ten aanzien van eigen inkomsten;

verzoekt de regering, de regeling zodanig aan te passen dat er bij een bepaald aantal vrijwilligersuren die de instandhouding van het monument ten goede komen, een lager percentage eigen bijdrage gevraagd wordt, hierover met de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten) in overleg te gaan en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer