Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 13

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister 25 miljoen ter beschikking stelt voor muziekonderwijs;

spreekt uit dat de aanvragen bij het Fonds Cultuurparticipatie in behandeling worden genomen mits hier een samenwerking uitspreekt tussen onderwijs, amateurmuziekverenigingen en lokaal kunstencentrum/muziekschool,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer