Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 11

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens een Wetgevingsoverleg van 30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, jaarlijks aan schoolbesturen een beknopte verantwoording te vragen over de besteding van het onderwijsbudget, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het primaire onderwijsproces en het niet-primaire onderwijsproces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk